Navigate / search

is_string() is_integer() is_double() Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar bundan önceki yazılarda gördüğümüz isset() ve empty() gibi çalışırlar.Fakat bu fonksiyonlarının hepsini sorguladıkları şeyle farklı ama döndürdükleri cevaplar benzerdir.is_string() is_integer() is_double() fonksiyonları
sınadıkları değişkenin aradıkları türden değer içermesi halinde döndüreceği cevap True False olacaktır.

is_string():Sorguladığımız değişkenin String olup olmadığını döndürür
is_integer():Sorguladığımız değişkenin Integer olup olmadığını döndürür
is_double():Sorguladığımız değişkenin Double olup olmadığını döndürür
Fonksiyonun kullanımı şu şekildedir.

1
2
3
4
$degiskenimiz="Şafak";
echo is_string($degiskenimiz);
echo is_double($degiskenimiz);
echo is_integer($degiskenimiz);

Programın döndüreceği cevaplar şu şekilde olacaktır.

True
False
False

empty() Fonksiyonu

Bir önceki yazıda ele aldığımız isset() fonksiyonuyla benzer bir yapıya sahiptir.isset değişkenin tanımlanıp tanımlanmadığını sorgulayıp bize True/False cevaplarını gönderirken empty() fonksiyonu ise değişkenin içeriğinin dolu olup olmadığını sorgulayarak bize cevap gönderir.Değişkene herhangi bir değer verilmişse bize döndüreceği cevap False eğer değişkene henüz bir değer verilmemiş yada içeriği boş ise True cevabını döndürür.

1
2
3
4
$degiskenimiz=""; //Değişkenimizin içeriğini boş bıraktık
echo empty($degiskenimiz);
$degiskenimiz="155"; //Değişkenimize bir değer verdik
echo empty($degiskenimiz);

bu kodların bize döndüreceği cevabı zihninizde az çok tahmin edebiliyorsunuz umarım.

True
False

İlk önce değişkenimize boş bir değer atadık.empty fonksiyonumuzu kullandığımızda bize True yanıtını verdi.Daha sonra değişkenimize bir değer verdik ve tekrar empty fonksiyonumuzu kullandık.Bu sefer değişkenimizde bir değer olduğunu gördüğü için False yanıtını döndürdü.

isset() ve unset() Fonksiyonları

Php de bir değişken tanımlayabiliriz ve bu değişkene hemen bir değer vermemize gerek yoktur.Ana tanımladığımız değişken veri türüne göre bellekte yer kaplar ve değişkenlerin kaldırılması gerekebilir.Şimdi ele alacağımız fonksiyonlar bir değişkenin var olmadığını sorgulamak ve değişkeni bellekten kaldırmakta kullanılır.

isset() Fonksiyonu
Bu fonksiyon değişkenin var olup olmadığını sorgular ve cevap olarak True/False yanıtını gönderir.Değişken tanımlanmış ise göndereceği cevap True değişken tanımlanmamış ise döndüreceği cevap False olur.

1
echo "isset($degiskenimiz)";

Değişkenimiz henüz tanımlanmadığı için dönecek cevap False olacaktır

False

Isset fonksiyonumuzun hemen bir üst satırında bir değişken tanımlayıp tekrar fonksiyonumuzu kullanalım

1
2
$degiskenimiz="icerik";
echo "isset($degiskenimiz)";
True

Php nin döndüreceği cevap True olacaktır çünkü bir değişken tanımladık.

Unset() Fonksiyonu
Bu fonksiyonumuzda tanımlanmış bir değişkeni silmeye yarar.Bu fonksiyonu kullandığımız satırdan sonra değişkenimizi programımızın geri kalanında kullanamayız.Dilerseniz değişkenimizin silinip silinmediğini isset() fonksiyonuyla tekrar sorgulayabilirsiniz.
Not:unset() değişkenimizin içeriğini değil değişken ismiyle birlikte programdan tamamen kaldırır

1
2
3
$degiskenimiz="icerik";
unset($degiskenimiz)";
echo "$degiskenimiz";

kodlarımızı bu şekilde yazdıktan sonra ekrana cevap olacak hiç birşey döndürmeyecektir Php.Çünkü unset() fonksiyonuyla değişkenimizi sildik.Eğer unset() kullandığımız satırı silersek cevap olarak “icerik” kelimesi dönecektir.

 

Php settype() Fonksiyonu

Değişkenlerin türlerini öğrenebildiğimiz gibi değişken veri türlerinide değiştirmeye ihtiyacımız olabilir.Bunun için settype() fonksiyonu kullanabiliriz.Ama unutmayınki String bir değişkeni Integer’a çeviremeyiz.Php buna asla izin vermez.örneğimizi inceleyelim

1
2
3
4
$degisken  = 5.67890;
echo "Settype öncesi değişkenin türü: gettype($degisken)";
settype($degisken,integer);
echo "Settype sonrasıdeğişkenin türü: gettype($degisken)";

Çıktısı şöyle olacaktır.

Settype öncesi değişkenin türü: double
Settype öncesi değişkenin türü: integer

Php Escape Karakterler

Phpde $degiskenadi gibi bir ifade kullandığımızda o değişkenin mutlaka içeriğini yazar.Echo komutuyla ekrana $degiskenadi yazdırmak istersek;

1
echo "$degiskenadi";

Sonuç olarak ekrana;

 

çıkacaktır.Çünkü Php yorumlayıcımız bizim ekrana değişkenin değerini yazdırmak istediğimizi anlamıştır.Halbuki biz ekrana “$degiskenadi” yazdıracaktık.Php yorumlayısının $ karakterini gördüğü anda onun özel bir karakter yani değişkeni işaret ettiğini anlamıştır.Biz bunu yorumlayıcıya düz yazı gibi anlatmak istersek escape karakterleri kullanmamız gerekecek.

1
echo "\$degiskenadi";

Sonuç olarak ekrana;

$degiskenadi

çıkacaktır.Özel karakterlernden önce ters bölü “\” koymamız bu sorunu çözecektir.echo komutuyla yazdırma işlemi yaparken aşağıdaki özel karakterleri ters bölü ile kullanmamız gerekecek.
Kullanabileceğimiz Escape Karakterleri:

\'	Tek tırnak
\"	Çift tırnak
\\	Ters-bölü
\$	Dolar işareti
\n	Yeni Satır (New Line)
\r	Satır Başı (Return)
\t	Sekme (Tab) karakteri