Navigate / search

Php Operatörleri (İşlemciler) 2

= işareti bildiğimiz gibi atama operatörüydü.Şimdi bu atama operatörünü başka operatörlerle birlikte kullanacağız.Buda birleşik atama operatörleri (combined-assignment) oluyor.Atama operatörüne aritmetik işlemler eklenerek oluşturuluyor.

İşlemci    Örnek        Anlamı
+=	    $a += 5	    $a = $a + 5
-=		$a -= 5		$a = $a - 5
/=		$a /=5		$a = $a / 5
*=	    $a *= 5		$a = $a * 5
%=	    $a %= 5		$a = $a % 5
.=		$a .= "metin"	$a = $a" metin"

Örnek kısımlarında gördüğünüz işlemleri anlamı sütunundaki gibide kullanabilirsiniz.2 yoldada aynı işi yapmış olursunuz.”$a += 5″ işlemini anlatmak gerekirse;A değişkeninin değerini al ve bu değeri 5 ile topla ve tekrar a değişkeninin içine kaydet demektir.

Php Operatörleri (İşlemciler)

Bütün örneklerimizde neredeyse = işaretini kullandık.Bu işaret php’de atama operatörüdür.Bir değişkene bir sayı yada bir metin hatta ir değişkene başka bir değişkeni atayabiliriz.

1
2
$sayi = 321;
$degisken=$sayi;

Bundan aşka php nin bir çok operatörü daha vardır.Bunlar birleşik-atama,birleştirme,mantıksal sınama,toplama,çıkarma,bölme ve karşılaştırma operatörleridir

+	Toplama			6+5	=	11
-	Çıkartma			6-5	=	1
/	Bölme			    6/5	=	1.2
*	Çarpma			6*5	=	30
%	Kalan (Modulus)	    6%5	=	1

Bu operatörlerle değişkenlerimiz arasındatoplama çıkarma sınama karşılaştırma ve diğer işlemleri yapabiliriz.Değişkenlerimize değer verirken metinleri “” işaretleri arasında yazarız.Bir değişkene sayısal bir değeri bu şekilde versek bile php bunun bir sayı olacağını anlayacaktır ve işlemi yapacaktır.Tırnak işaretleri arasında değer bir sayısal değerle başlıyorsa o değişkeni sayısal değer olarak alıp en son rakamdan sonrasını aritmetik işlemlerde görmezden gelecektir.Eğer tırnak işaretlerinin arasında herhangi bir sayı bulunmuyorsa aritmetik işlemlerde değişkeni 0 olarak alacaktır.

1
2
3
$a = 7;
$b = "35cba"
print ($a + $b)

Bu işlemin sonucunda $b değişkenindeki sadece 35 rakamını alıp $a değişkeni toplayacaktır.Sonuç 42 olarak browserımızda gözükecektir.

1
2
3
$a = 7;
$b = "cba35"
print ($a + $b)

Bu şekilde yaptığımızda ise örneğimizden önce söylediğimiz gibi değişkeni sıfır olarak alacaktır ve browserımızda 7 yazacaktır.

Programcılıkta bu tür sonuçlar istenmeyebilir yada eklemek adı altında tabir edebileceğimiz “.” ile değişkenlerimizi birbirine birleştirebiliriz

1
2
3
$adi="Şafak";
$soyadi="BAHÇE";
print ($adi." ".$soyadi);

BU şekilde değişkenlerimizi biririne eklemiş olduk ve browserımıza gelecek görüntü “Şafak BAHÇE” oldu

intval() doubleval() Fonksiyonu

Fonksiyonlarımız kullandığımız değişkenlerinin türünü değiştirmeye yarar.Yani değişkenin türünü başka bir değişken türüne çevirebiliriz.

Örneğimize geçelim

1
2
3
$a = "123ABC";
$b = intval($a, 16)
print ($b);

Kodlar sonrası ekrana çıkartacak sonuç “1194666″ olacaktır.$a değişkenindeki sayısayal değeri alıp 123′ün hexadecimal sayısal değeri olan “1194666″ sayıyı sonuç alacaktır