Navigate / search

Php – is_readable() is_writable() executable()

Dosya Dizin İşlemleri – Dosya Okunabilir mi ? Yazılabilir mi ? Çalıştırılabilir mi ?

Şimdi göreceğimiz 3 komut dosyanın okunup okunamayacağı, yazılıp yazılamayacağı, çalıştırılıp çalıştırılamayacağı bilgilerini bize true ve false olarak vermektedir.

Bu komutlar ne işe yarar ?
Bir dosyayı okumadan, yazmadan ve çalıştırmadan önce bunların yapılıp yapılamaycağını sorgulamak program içerisinde hata yapmamızı engeller.

Bu komutlar nasıl kullanılır ?

is_readable() komutu;

1
2
3
4
5
if (is_readable("dosya.txt")){
    echo "Dosya Okunabilir";
}else{
    echo "Dosya Okunamaz";
}

is_writable() komutu;

1
2
3
4
5
if (is_writable("dosya.txt")){
    echo "Dosya Yazılabilir";
}else{
    echo "Dosya Yazılamaz";
}

is_executable() komutu;

1
2
3
4
5
if (is_executable("dosya.txt")){
    echo "Dosya Çalıştırılabilir";
}else{
    echo "Dosya Çalıştırılamaz";
}

Php – is_file() , is_dir() Dosya mı ? Dizin mi ?

Dosya ve Dizin İşlemleri – is_file() , is_dir() Dosya mı ? Dizin mi ?

Bazı durumlarda dizin isimleri dosya isimleri gibi isimlendirilebilir.Örneğin bir dizine “deneme.txt” adı verilmiş ise bunu açmaya çalıştığımızda hata alırız.Bu yüzden bu ismin bir dosya olup olmadığını sorgulamamız gerekir.Aynı şekilde dizinmi diyede sorgulayabiliriz.

Php’ye bu bir dosyamı sormak için;

1
2
3
4
5
if (is_file("dosya.txt")) {
   echo "Bu Bir Dosyadır";
}else{
   echo "Bu Bir Dosya Değildir.";
}

Php’ye bu bir dizinmisormak için;

1
2
3
4
5
if (is_dir("dosya.txt")) {
   echo "Bu Bir Dizindir";
}else{
   echo "Bu Bir Dizin Değildir.";
}

Php – file_exists() Dosyanın Varlığını Kontrol Etme

Dosya ve dizin işlemleri – file_exists() Dosyanın Varlığını Kontrol Etme

Dosyayı açmadan önce veya silmeden önce dosyanın olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebilir.Bunun için file_exists() fonksiyonunu kullanacağız.

file_exists() fonksiyonu kullanıldığında belirtilen dosya var ise true yok ise false değerini gönderir.Hemen bir örnekle gösterelim.

1
2
3
4
5
if (file_exists("dosya.txt")){
    echo "Dosya Mevcut";
}else{
    echo "Dosya Bulunamadı";
}

İşte bu kadar.Dosya.txt isimli bir dosya var ise “Dosya Mevcut” yok ise “Dosya Bulunamadı” mesajını alacağız.

Php – fclose() ile Açılmış Dosyayı Kapatmak

Dosya ve Dizin işlemleri – fclose() ile Açılmış Dosyayı Kapatmak

Php’de bir dosyayı düzenlemek okuma veya ek yapmak için açtığımıza bu dosyanın mutlaka kapatılması gerekir.Kapatmak için fclose() komutunu tek başına kullanmamız yeterli olacaktır.Kullanırken parantez arasına yazacağımız parametre açılan dosyanın lojik değeri olmalıdır.Yani eşleştirdiğimiz file pointer değişkenidir.Bir önceki derste neden eşleştirmek zorunda olduğumuzda şimdi aydınlığa kavuşmuş bulunmaktadır :)

fclose()
Komutunun Kullanımı

1
fclose($file_pointer);

Şimdi bir örnek üzerinde dosya kapatma işlemini yapalım.İk önce bir dosya açıyoruz daha sonra bu dosyayı fclose ile kapatıyoruz.

1
2
$dosya=fopen("dosya.txt","r");
fclose($dosya);

açılan dosya kapanmış oldu.Kapandığından emin olmak için yine bir kontrol kodu yazalım.

1
2
3
4
5
6
$dosya=fopen("dosya.txt","r");
if (@fclose($dosya)){
    echo "dosya kapandı";
}else{
    echo "dosya kapanamadı";
}