Navigate / search

Php Operatörleri (İşlemciler)

Bütün örneklerimizde neredeyse = işaretini kullandık.Bu işaret php’de atama operatörüdür.Bir değişkene bir sayı yada bir metin hatta ir değişkene başka bir değişkeni atayabiliriz.

1
2
$sayi = 321;
$degisken=$sayi;

Bundan aşka php nin bir çok operatörü daha vardır.Bunlar birleşik-atama,birleştirme,mantıksal sınama,toplama,çıkarma,bölme ve karşılaştırma operatörleridir

+	Toplama			6+5	=	11
-	Çıkartma			6-5	=	1
/	Bölme			        6/5	=	1.2
*	Çarpma			6*5	=	30
%	Kalan (Modulus)	        6%5	=	1

Bu operatörlerle değişkenlerimiz arasındatoplama çıkarma sınama karşılaştırma ve diğer işlemleri yapabiliriz.Değişkenlerimize değer verirken metinleri “” işaretleri arasında yazarız.Bir değişkene sayısal bir değeri bu şekilde versek bile php bunun bir sayı olacağını anlayacaktır ve işlemi yapacaktır.Tırnak işaretleri arasında değer bir sayısal değerle başlıyorsa o değişkeni sayısal değer olarak alıp en son rakamdan sonrasını aritmetik işlemlerde görmezden gelecektir.Eğer tırnak işaretlerinin arasında herhangi bir sayı bulunmuyorsa aritmetik işlemlerde değişkeni 0 olarak alacaktır.

1
2
3
$a = 7;
$b = "35cba"
print ($a + $b)

Bu işlemin sonucunda $b değişkenindeki sadece 35 rakamını alıp $a değişkeni toplayacaktır.Sonuç 42 olarak browserımızda gözükecektir.

1
2
3
$a = 7;
$b = "cba35"
print ($a + $b)

Bu şekilde yaptığımızda ise örneğimizden önce söylediğimiz gibi değişkeni sıfır olarak alacaktır ve browserımızda 7 yazacaktır.

Programcılıkta bu tür sonuçlar istenmeyebilir yada eklemek adı altında tabir edebileceğimiz “.” ile değişkenlerimizi birbirine birleştirebiliriz

1
2
3
$adi="Şafak";
$soyadi="BAHÇE";
print ($adi." ".$soyadi);

BU şekilde değişkenlerimizi biririne eklemiş olduk ve browserımıza gelecek görüntü “Şafak BAHÇE” oldu

intval() doubleval() Fonksiyonu

Fonksiyonlarımız kullandığımız değişkenlerinin türünü değiştirmeye yarar.Yani değişkenin türünü başka bir değişken türüne çevirebiliriz.

Örneğimize geçelim

1
2
3
$a = "123ABC";
$b = intval($a, 16)
print ($b);

Kodlar sonrası ekrana çıkartacak sonuç “1194666″ olacaktır.$a değişkenindeki sayısayal değeri alıp 123′ün hexadecimal sayısal değeri olan “1194666″ sayıyı sonuç alacaktır

is_string() is_integer() is_double() Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar bundan önceki yazılarda gördüğümüz isset() ve empty() gibi çalışırlar.Fakat bu fonksiyonlarının hepsini sorguladıkları şeyle farklı ama döndürdükleri cevaplar benzerdir.is_string() is_integer() is_double() fonksiyonları
sınadıkları değişkenin aradıkları türden değer içermesi halinde döndüreceği cevap True False olacaktır.

is_string():Sorguladığımız değişkenin String olup olmadığını döndürür
is_integer():Sorguladığımız değişkenin Integer olup olmadığını döndürür
is_double():Sorguladığımız değişkenin Double olup olmadığını döndürür
Fonksiyonun kullanımı şu şekildedir.

1
2
3
4
$degiskenimiz="Şafak";
echo is_string($degiskenimiz);
echo is_double($degiskenimiz);
echo is_integer($degiskenimiz);

Programın döndüreceği cevaplar şu şekilde olacaktır.

True
False
False

empty() Fonksiyonu

Bir önceki yazıda ele aldığımız isset() fonksiyonuyla benzer bir yapıya sahiptir.isset değişkenin tanımlanıp tanımlanmadığını sorgulayıp bize True/False cevaplarını gönderirken empty() fonksiyonu ise değişkenin içeriğinin dolu olup olmadığını sorgulayarak bize cevap gönderir.Değişkene herhangi bir değer verilmişse bize döndüreceği cevap False eğer değişkene henüz bir değer verilmemiş yada içeriği boş ise True cevabını döndürür.

1
2
3
4
$degiskenimiz=""; //Değişkenimizin içeriğini boş bıraktık
echo empty($degiskenimiz);
$degiskenimiz="155"; //Değişkenimize bir değer verdik
echo empty($degiskenimiz);

bu kodların bize döndüreceği cevabı zihninizde az çok tahmin edebiliyorsunuz umarım.

True
False

İlk önce değişkenimize boş bir değer atadık.empty fonksiyonumuzu kullandığımızda bize True yanıtını verdi.Daha sonra değişkenimize bir değer verdik ve tekrar empty fonksiyonumuzu kullandık.Bu sefer değişkenimizde bir değer olduğunu gördüğü için False yanıtını döndürdü.

isset() ve unset() Fonksiyonları

Php de bir değişken tanımlayabiliriz ve bu değişkene hemen bir değer vermemize gerek yoktur.Ana tanımladığımız değişken veri türüne göre bellekte yer kaplar ve değişkenlerin kaldırılması gerekebilir.Şimdi ele alacağımız fonksiyonlar bir değişkenin var olmadığını sorgulamak ve değişkeni bellekten kaldırmakta kullanılır.

isset() Fonksiyonu
Bu fonksiyon değişkenin var olup olmadığını sorgular ve cevap olarak True/False yanıtını gönderir.Değişken tanımlanmış ise göndereceği cevap True değişken tanımlanmamış ise döndüreceği cevap False olur.

1
echo "isset($degiskenimiz)";

Değişkenimiz henüz tanımlanmadığı için dönecek cevap False olacaktır

False

Isset fonksiyonumuzun hemen bir üst satırında bir değişken tanımlayıp tekrar fonksiyonumuzu kullanalım

1
2
$degiskenimiz="icerik";
echo "isset($degiskenimiz)";
True

Php nin döndüreceği cevap True olacaktır çünkü bir değişken tanımladık.

Unset() Fonksiyonu
Bu fonksiyonumuzda tanımlanmış bir değişkeni silmeye yarar.Bu fonksiyonu kullandığımız satırdan sonra değişkenimizi programımızın geri kalanında kullanamayız.Dilerseniz değişkenimizin silinip silinmediğini isset() fonksiyonuyla tekrar sorgulayabilirsiniz.
Not:unset() değişkenimizin içeriğini değil değişken ismiyle birlikte programdan tamamen kaldırır

1
2
3
$degiskenimiz="icerik";
unset($degiskenimiz)";
echo "$degiskenimiz";

kodlarımızı bu şekilde yazdıktan sonra ekrana cevap olacak hiç birşey döndürmeyecektir Php.Çünkü unset() fonksiyonuyla değişkenimizi sildik.Eğer unset() kullandığımız satırı silersek cevap olarak “icerik” kelimesi dönecektir.