Navigate / search

Php ile Json Parse İşlemi

İşlemlere başlamadan önce aşağıdaki json verilerini bilgisayarınızda bir dosya.txt oluşturarak kaydedin.

http://pastebin.com/VnAjWbUV

JSON Parse etmek için json_decode fonksiyonunu kullanacağız.
json_decode fonksiyonu iki farklı şekilde çalışıyor. Birisi nesne şeklinde diğeri array şeklinde çalışıyor.
Örnek olarak verdiğim JSON’daki sadece Click Here yazısını ekrana yazalım.

$dosyayicek = file_get_contents("dosya.txt"); /* isim.txt dosyasının çalıştığımız dizinde olduğunu varsaydım. */
 
$decodeislemi = json_decode($dosyayicek, true); /* eğer buradaki true yazan yer false yapılırsa veya tamamen kaldırılırsa nesne olarak işlem yapılabilir. */
 
 
print_r ($decodeislemi);
 
/* Şimdi gelen JSON'ı decode ettikten sonra ekrana bastık. Bakalım nasıl bir şeymiş */
echo "<hr>";
 
echo ($decodeislemi[widget][feature][data]); /* Sırayla giderek Click Here'a ulaştık. */