Navigate / search

Php İlk Harfleri Büyük Yapmak UTF-8

Phpde paragraftaki ya da cümledeki ilk harfleri büyük olarak çevirmek oldukça basittir. Bu harfleri büyütme esnasında yaşadığımız sıkıntılardan biri Türkçe karakter problemidir.

İlk harfleri büyütmek için kullandığımız iki fonksiyon vardır. Biri ucfirst() diğeri ise ucwords(). PHP ucfirst fonksiyonu verdiğimiz metin içerisindeki ilk harfi büyütür, ucwords ise metinteki tüm kelimelerin ilk harflerini büyütür. Konuyla ilgili bilgi almak için daha önceki yazımı okuyabilirsiniz.

Php’de Büyük & Küçük Harfe Çevirme- strtoupper,strtolower,ucfirst,ucwords

Şu yazımda da UTF-8 olarak yani Multibyte karakterlerdeki Türkçe probleminden bahsetmiştim.

Php ile Büyük & Küçük Harf Çevirme Türkçe Problemi

Şimdi ilk karakterleri büyütürken Türkçe karakter problemi yaşamamak için kullandığım fonksiyonu sizinle paylaşacağım.

Örneğimize ucfirst fonkiyonu ile başlayalım.

1
2
3
4
5
6
7
function ucfirst_tr($metin)
{
  $k_uzunluk = mb_strlen($metin, "UTF-8");
  $ilkKarakter= mb_substr($metin, 0, 1, "UTF-8");
  $kalan = mb_substr($metin, 1, $k_uzunluk - 1, "UTF-8");
  return mb_strtoupper($ilkKarakter, "UTF-8") . mb_strtolower($kalan,"UTF-8");
}

Kullanımı;

1
2
$yazi = "şaFAK";
echo ucfirst_tr($yazi);

Sonuç:

Şafak

Peki ya Php ile Her Kelimenin İlk Harfini Büyük Yapmak İstiyorsak!

Bunun için oldukça yararlı bir fonkiyonumuz mevcut. mb_convert_case fonskiyonu.
Cümlemizdeki tüm kelimelerin ilk harflerini büyük yapmamızı sağlayacak.

Bu fonksiyonu kullanırken mp_strtolower fonksiyonuyla beraber kullanmamız gerekicek. Sebebi de ilk harflerin dışındaki harfleri küçük yapmak istememiz.

Kullanımı;

1
2
$metin = "bU cüMlemizin her KELİMESİNİN ilK hARFİ büYük olacaK.";
echo mb_convert_case(mb_strtolower($metin), MB_CASE_TITLE, "UTF-8");

Sonuç;

Bu Cümlemizin Her Kelimesinin İlk Harfi Büyük Olacak.

Strpos() ile Değişken İçinde Arama Yapmak

Strpos() fonksiyonun birden fazla kullanım çeşidi vardır.Derslere başlamadan önce bunların ikisini belirtmek istiyorum.İlki metin içinde aradığımız değerin asıl metinin içindeki karakter sırasını belirtir.İkinicisi ise bir sorgu komutuyla birlikte kullanıp bir değişken içinde belirttiğimizi metnin olup olmadığını sorarız.Şimdi ilkiyle başlayalım dersimize.Daha öncesinde strpos komutunun kullanımını gösterelim.

strpos($degisken,"aranacak_kelime");

Bir metin oluşturup değişkenimize aktarıyoruz.bu değişkenin içinde geçen “Bilişim” kelimesini aratıyoruz. ve Bilişim kelimesi metin içinde kaçıncı karakterden itibaren başladığını göruyoruz.

1
2
$metin="Şafak Bilişim ile Php Dersleri";
echo strpos($metin,"Bilişim");

Ekrana 6 sayısı gelecektir.Normal olarak saydığınızda 7 karakterden itibaren başladığını göreceksiniz ama saymaya sıfırdan başladığınızda ekrana gelen 6′nın doğru olduğunu görürsünüz.

Şimdi gelelim Strpos() fonksiyonun ikinci kullanımına;
Şimdide if ile strpostan dönen verinin True yada False olup olmadığını sorgulayacağız.Strpos değişkeninde belirttiğimiz değer metin içinde geçiyorsa True geçmiyorsa false değerini verecektir.bu seferki örneğimizde belirttiğimiz değer metin içinde olmasın.

1
2
3
4
5
6
$metin="Şafak Bilişim ile Php Dersleri";
if (strpos($metin,"html")){
   echo "Belirttiğiniz değer metin içinde mevcut";
}else{
   echo "Belirttiğiniz değer metin içinde mevcut değil";
}

Php Tarih Ve Saat Verisi Alma

Programımız içinde ister o sıradaki tarih ve saati browser penceresinde göstermek için ister yapılan işlemlerin ne zaman yapıldığını kaydetmek için veya farklı sebeplerden dolayı tarih ve saat verisi almamız gerekbilir.bu veriyi aldığımızda bize gelen tarih ve saat verisi sunucunun o sıradaki tarih ve saat verisi olacaktır.Eğer sunucu destekliyorsa biz zaman verisini kendi bölgemize göre ayarlayabiliriz.Sunucumuzun bu desteğinin olup olmadığını ufak bir kod bloğuyla test edebiliriz.İsterseniz ilk önce bu kod bloğunu görelim.

1
2
3
4
<?php 
setlocale ("LC_TIME", "TR");
print (strftime ("Türkçe bugün günlerden: %A "));
?>

Sonuç olarak Ekrana çıkan “Türkçe bugün günlerden PAZAR ” gibiyse yani bugunu türkçe olarak gösteriyorsa sunucumuzun bu desteği vardır.

Tarih ve Saat verisini almak için getdate() Fonksiyonunu kullanacağız.

1
$saat_tarih = getdate()

getdate() fonksiyonu o andaki tarih ve saat verilerini bir dizi halinde değişkenimize aktaracaktır.
Bu durumda, $saat_tarih dizi değişkeninde sırasıyla şu bilgiler yer alır:
• 32 saniye
• 57 dakika
• 6 saat
• 30 ayın gün sayısı (1-31)
• 0 haftanın gün sayısı (1-7)
• 7 ayın sayısı (1-12)
• 2000 yıl
• 211 yılın kaçıncı günü
• Sunday günün adı
• July ayın adı
• 964929452 Unix sistemlerinde Epoch biçiminde zaman bilgisi

Php de Sabitler – define()

Her tabandaki programlama dilinde bütün programın her yerinde ihtiyacımız olan ve değişmeyen değerler olabilir.Bunlar sabitlerdir.Bu sabitleri define() fonksiyonu ile oluşturabiliriz.
Örnek;

1
2
3
4
<?php
	$Dolar_miktar = 125;
	define ( "DOLAR_KURU", 625675);
?>

define fonksiyonumuzu kullandıktan sonra programın herhangi bir yerinde sabitimizin ismini kullandığımız zaman bizim sabit değerimizi çağırmış oluruz.Değişkenlerdeki gibi sabitimizin önüne $ koymamıza gerek yoktur.Bu sabiti aynı bir değişken gibi program içinde kullanabiliriz.Fakat değerini değiştiremeyiz.

Bir sabit oluşturmadan öncede daha önce o isimde bir sabit oluşturulmuşmu diye kontrol etmemiz gerekbilir bunun içinde defined() fonksiyonunu kullanırız

1
2
3
<?php
defined( "DOLAR_KURU" )
?>

defined() fonksiyonunu kullandığımızda eğer daha önce o isimde bir sabit oluşturulmuşsa bize dönecek yanıt True olacaktır.

Php’nin kendi içindede sabitleri vardır.gereken sabitleri kendi programımız içindede kullanabiliriz;
__FILE__ : O anda çalışmakta olan PHP dosyasının adı
__LINE__ : Bu ifadenin yer aldığı satırın sayısı
PHP_VERSION: PHP’nin sürümü
PHP_OS: PHP’nin çalıştığı işletim sistemi ;
PHP_VERSION : PHP’nin sürümü