Navigate / search

Php Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma opreatörleri günlük hayatta kullandığımız karşılaştırma kelimeleri ile aynı göre yaparlar.Ai ayşeden büyükmü, iki arabanın hızı aynımı gibi.Bu karşılaştırma sonrası geri dönecekt cevaplar True/False şeklinde olacaktır.Örneğin biri 12 diğer 10 olan iki değişkenimizi sınadığımızda “oniki ondan büyüktür” ibaresini kodlar aracılığıyla kullandığımız zaman Phpden alacağımız cevap True yani Doğru olacaktır.Şimdi kullanabileceğimiz karşılaştırma operatörlerimize bir göz atalım.
$a=6 ise;

İşlemci                 Örnek     Sonuç
==       eşitse         $a == 5      Yanlış/False
!=       eşit değilse      $a != 5      Doğru/True
===       aynı ise	   $a === 5     Yanlış/False
>        büyükse        $a > 5       Doğuru/True
<        küçükse        $a < 5       Yanlış/False
<=       küçükse        $a <= 5      Yanlış/False
		veya eşitse	
>=       büyükse        $a >= 5      Doğru/True
		veya eşitse

bu operatörlerin sayısal veya metinsel değerlerin karşılaştırılmasında kullanabilir.yukarıda tabloda $a değişkenini bazı operaötlerle karşılaştırdık ama kimi zaman işimiz bu kadar ile kısıtlı olmayabilir.
Örneğin bir not hesaplama programında alınan vize ve final sınav sonuçlarının 50 den yüksek olup olmadığını sorgulamamız gerekebilir.Az önceki örnekteki gibi her sınavı tek tek sorgulyıp cevaplarını alabiliriz.Fakat bu herzaman 2 farklı değerle sınırlı olmayabilir kimi zaman onları değeri sorgulamamız gerekebilir.Yada sorgulanan değerlerin herhangi biri kriterlerimize uyuyormu diye sorgulayabiliriz.
Bu işlemler için kullanabileceğimiz operatörler;

İşlemci	Adı			Anlamı			Örnek
||		veya		sol veya sağ doğru 		doğru || yanlış = doğru
or		veya		sol veya sağ doğru 		doğru || yanlış = doğru
&&	ve			sol ve sağ doğru 		doğru || yanlış = yanlış
and	ve			sol ve sağ doğru 		doğru || yanlış = yanlış
Xor	Şartlı-veya		Sadece sol veya sağ doğru 	doğru || yanlış = doğru
!		Değil		sol veya sağ yanlış		doğru || yanlış = doğru

Yazımızın tümünde gördüğümüz operatörleri ele almak için bir örnek yapalım. IF komutunu ilerdeki yazılarda işleyeceğiz fakat şimdi burda operatörleri kavrayabilmek için IF kullanmam gerekecek.
Örnek;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
	$vize = 55;
	$final = 70;
	$ortalama = ($vize + $final) / 2;
	if ( ($vize >= 45 && $final >= 45) and ($ortalama >= 65) ) {
	print ("Öğrenci geçti!");
	}
	else {
	print ("Öğrenci kaldı!");
	}
?>

Örneğimizde ilk önce sınav notlarımızı değişkenlerimizi içine aldık.Sonra basit bir aritmetik işlem işe $ortalama = ($vize + $final) / 2; vize final sınav notlarını toplayıp 2 ye böldük ve $ortalama değişkeninin içine attık.Sonraki if komutunun parantez içindeki kısmı ise bize True False yanıtı verecek kısmı.($vize >= 45 && $final >= 45) and ($ortalama >= 65) sorgusunda ilk önce vize ve final notlarının 45 e eşit veya büyük olu olmadığı sorgulanmaktadır daha sonra yine parantez içinde kalan kısımda ortalamanın 65 e eşit veya büyük olup olmadığı sorgulanmaktadır.İki sorgudan çıkacak cevapların arasındada ve operatörü vardır.IF sorgusunda doğru çıkabilmesi için iki sorgununda doğru çıkması gerekir.

NOT# Sınav notlarını veya sorguladığımız değerleri değiştirip yaşan değişikliklere göz atın

Bir Arttırmak veya Azaltmak

Php de değerleri bir arttırmak için kısa yollar mevcuttur.Bu kısa yolları bilmiyorsak değerimizi bir ile toplayabiliriz.Fakat Php nin bize sunduğu kısa yolları kullanmak bizim için daha kolay olacaktır.

$degisken++ veya ++$degisken değişkenimizin değerini bir arttırır.
$degisken– veya –$degisken değişkenimizin değerini bir azaltır
2 yoldanda değerlerimizi arttırıp azaltabiliyoruz fakat ++ yada — operatörlerinin değişkenin öncesinde veya sonrasında kullanmamızda program işleyişinde farklılıklar oluşuyor.

Eğer operatörler değişken öncesinde kullanılırsa hemen php bu değişkeni bir arttırır yada azaltır sonra değişkenimizi kullanır.Eğer Değişken sonrasında kullanırsak önce değişkenimizi kullanır sonra değerini bir arttırır yada azaltır.

Php Operatörleri (İşlemciler) 2

= işareti bildiğimiz gibi atama operatörüydü.Şimdi bu atama operatörünü başka operatörlerle birlikte kullanacağız.Buda birleşik atama operatörleri (combined-assignment) oluyor.Atama operatörüne aritmetik işlemler eklenerek oluşturuluyor.

İşlemci    Örnek        Anlamı
+=	    $a += 5	    $a = $a + 5
-=		$a -= 5		$a = $a - 5
/=		$a /=5		$a = $a / 5
*=	    $a *= 5		$a = $a * 5
%=	    $a %= 5		$a = $a % 5
.=		$a .= "metin"	$a = $a" metin"

Örnek kısımlarında gördüğünüz işlemleri anlamı sütunundaki gibide kullanabilirsiniz.2 yoldada aynı işi yapmış olursunuz.”$a += 5″ işlemini anlatmak gerekirse;A değişkeninin değerini al ve bu değeri 5 ile topla ve tekrar a değişkeninin içine kaydet demektir.

Php Operatörleri (İşlemciler)

Bütün örneklerimizde neredeyse = işaretini kullandık.Bu işaret php’de atama operatörüdür.Bir değişkene bir sayı yada bir metin hatta ir değişkene başka bir değişkeni atayabiliriz.

1
2
$sayi = 321;
$degisken=$sayi;

Bundan aşka php nin bir çok operatörü daha vardır.Bunlar birleşik-atama,birleştirme,mantıksal sınama,toplama,çıkarma,bölme ve karşılaştırma operatörleridir

+	Toplama			6+5	=	11
-	Çıkartma			6-5	=	1
/	Bölme			    6/5	=	1.2
*	Çarpma			6*5	=	30
%	Kalan (Modulus)	    6%5	=	1

Bu operatörlerle değişkenlerimiz arasındatoplama çıkarma sınama karşılaştırma ve diğer işlemleri yapabiliriz.Değişkenlerimize değer verirken metinleri “” işaretleri arasında yazarız.Bir değişkene sayısal bir değeri bu şekilde versek bile php bunun bir sayı olacağını anlayacaktır ve işlemi yapacaktır.Tırnak işaretleri arasında değer bir sayısal değerle başlıyorsa o değişkeni sayısal değer olarak alıp en son rakamdan sonrasını aritmetik işlemlerde görmezden gelecektir.Eğer tırnak işaretlerinin arasında herhangi bir sayı bulunmuyorsa aritmetik işlemlerde değişkeni 0 olarak alacaktır.

1
2
3
$a = 7;
$b = "35cba"
print ($a + $b)

Bu işlemin sonucunda $b değişkenindeki sadece 35 rakamını alıp $a değişkeni toplayacaktır.Sonuç 42 olarak browserımızda gözükecektir.

1
2
3
$a = 7;
$b = "cba35"
print ($a + $b)

Bu şekilde yaptığımızda ise örneğimizden önce söylediğimiz gibi değişkeni sıfır olarak alacaktır ve browserımızda 7 yazacaktır.

Programcılıkta bu tür sonuçlar istenmeyebilir yada eklemek adı altında tabir edebileceğimiz “.” ile değişkenlerimizi birbirine birleştirebiliriz

1
2
3
$adi="Şafak";
$soyadi="BAHÇE";
print ($adi." ".$soyadi);

BU şekilde değişkenlerimizi biririne eklemiş olduk ve browserımıza gelecek görüntü “Şafak BAHÇE” oldu

intval() doubleval() Fonksiyonu

Fonksiyonlarımız kullandığımız değişkenlerinin türünü değiştirmeye yarar.Yani değişkenin türünü başka bir değişken türüne çevirebiliriz.

Örneğimize geçelim

1
2
3
$a = "123ABC";
$b = intval($a, 16)
print ($b);

Kodlar sonrası ekrana çıkartacak sonuç “1194666″ olacaktır.$a değişkenindeki sayısayal değeri alıp 123′ün hexadecimal sayısal değeri olan “1194666″ sayıyı sonuç alacaktır