web tasarım dersleri

Navigate / search

Php ‘de Tarih ve Saat Verisi Alma getdate()

Tarih ve saat verisi alırken kullandığımız getdate() fonksiyonu diğer fonksiyonlardan kullanımı daha kolay ve hepsini kapsayan fonksiyondur.Hepsini kapsadığı gibide birkaçtane fazla özelliğide vardır.Şimdi zaman kaybetmeden getdate() fonksiyonunu inceleyelim.

getdate() fonksiyonuda localtime() fonksiyonu gibi bir dizi değer döndürür.Bu değerler yine farklı farklı zaman verilerini belirtir.Hemen bu fonksiyonu bir örnekle görelim.

1
2
3
4
$getdate=getdate();
foreach ($getdate as $anahtar=>$deger){
	echo $anahtar."=".$deger."<br>";
}

getdate() ile döndürdüğümüz değerler aşağıdaki gibi olacaktır.Gördüğünüz gibi bu dizi localtime() fonksiyonunun döndürdüğü diziden farklı olarak dizi anahtarları sayı değilde metin olarak ifade edilmiştir.Buda karışıklığı önlemek bir bakışta anlamak hata yapmamak için önemlidir.

seconds=33
minutes=58
hours=22
mday=25
wday=0
mon=4
year=2010
yday=114
weekday=Sunday
month=April
0=1272225513

bu değerlerin anlamları şöyledir.

seconds=33 	saniye
minutes=58	    dakika
hours=22	    saat
mday=25   	ayın kaçıncı günü
wday=0		haftanın kaçıncı günü (0-pazar, 1-pazartesi...)
mon=4		hangi ay (1-ocak, 2-şubat...)
year=2010	     yıl
yday=114		yılın kaçıncı günü (0 dan başlayarak....)
weekday=Sunday günün adı 
month=April    ayın adı
0=1272225513Unix sistemlerinde Epoch biçiminde
		zaman bilgisi 01.01.1970 
		saat:00:00:00 itibaren şu ana kadar geçen saniye

Leave a comment

name*

email* (not published)

website