web tasarım dersleri

Navigate / search

Php Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma opreatörleri günlük hayatta kullandığımız karşılaştırma kelimeleri ile aynı göre yaparlar.Ai ayşeden büyükmü, iki arabanın hızı aynımı gibi.Bu karşılaştırma sonrası geri dönecekt cevaplar True/False şeklinde olacaktır.Örneğin biri 12 diğer 10 olan iki değişkenimizi sınadığımızda “oniki ondan büyüktür” ibaresini kodlar aracılığıyla kullandığımız zaman Phpden alacağımız cevap True yani Doğru olacaktır.Şimdi kullanabileceğimiz karşılaştırma operatörlerimize bir göz atalım.
$a=6 ise;

İşlemci                 Örnek     Sonuç
==       eşitse         $a == 5      Yanlış/False
!=       eşit değilse      $a != 5      Doğru/True
===       aynı ise	   $a === 5     Yanlış/False
>        büyükse        $a > 5       Doğuru/True
<        küçükse        $a < 5       Yanlış/False
<=       küçükse        $a <= 5      Yanlış/False
		veya eşitse	
>=       büyükse        $a >= 5      Doğru/True
		veya eşitse

bu operatörlerin sayısal veya metinsel değerlerin karşılaştırılmasında kullanabilir.yukarıda tabloda $a değişkenini bazı operaötlerle karşılaştırdık ama kimi zaman işimiz bu kadar ile kısıtlı olmayabilir.
Örneğin bir not hesaplama programında alınan vize ve final sınav sonuçlarının 50 den yüksek olup olmadığını sorgulamamız gerekebilir.Az önceki örnekteki gibi her sınavı tek tek sorgulyıp cevaplarını alabiliriz.Fakat bu herzaman 2 farklı değerle sınırlı olmayabilir kimi zaman onları değeri sorgulamamız gerekebilir.Yada sorgulanan değerlerin herhangi biri kriterlerimize uyuyormu diye sorgulayabiliriz.
Bu işlemler için kullanabileceğimiz operatörler;

İşlemci	Adı			Anlamı			Örnek
||		veya		sol veya sağ doğru 		doğru || yanlış = doğru
or		veya		sol veya sağ doğru 		doğru || yanlış = doğru
&&	ve			sol ve sağ doğru 		doğru || yanlış = yanlış
and	ve			sol ve sağ doğru 		doğru || yanlış = yanlış
Xor	Şartlı-veya		Sadece sol veya sağ doğru 	doğru || yanlış = doğru
!		Değil		sol veya sağ yanlış		doğru || yanlış = doğru

Yazımızın tümünde gördüğümüz operatörleri ele almak için bir örnek yapalım. IF komutunu ilerdeki yazılarda işleyeceğiz fakat şimdi burda operatörleri kavrayabilmek için IF kullanmam gerekecek.
Örnek;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
	$vize = 55;
	$final = 70;
	$ortalama = ($vize + $final) / 2;
	if ( ($vize >= 45 && $final >= 45) and ($ortalama >= 65) ) {
	print ("Öğrenci geçti!");
	}
	else {
	print ("Öğrenci kaldı!");
	}
?>

Örneğimizde ilk önce sınav notlarımızı değişkenlerimizi içine aldık.Sonra basit bir aritmetik işlem işe $ortalama = ($vize + $final) / 2; vize final sınav notlarını toplayıp 2 ye böldük ve $ortalama değişkeninin içine attık.Sonraki if komutunun parantez içindeki kısmı ise bize True False yanıtı verecek kısmı.($vize >= 45 && $final >= 45) and ($ortalama >= 65) sorgusunda ilk önce vize ve final notlarının 45 e eşit veya büyük olu olmadığı sorgulanmaktadır daha sonra yine parantez içinde kalan kısımda ortalamanın 65 e eşit veya büyük olup olmadığı sorgulanmaktadır.İki sorgudan çıkacak cevapların arasındada ve operatörü vardır.IF sorgusunda doğru çıkabilmesi için iki sorgununda doğru çıkması gerekir.

NOT# Sınav notlarını veya sorguladığımız değerleri değiştirip yaşan değişikliklere göz atın

Leave a comment

name*

email* (not published)

website