web tasarım dersleri

Navigate / search

Php’de Değişkenleri Kullanmak

Phpde değişkenleri kullanmak diğer yazılım dillerine göre daha kolaydır.Bunu bir önceki yazımda bahsetmiştim.Değişken tanımlama ve türünü tanımlama gibi kodlar yazmaya gerek duymayız php’de.Değişkene direk bir değer atayarak değişkeni oluştururuz ve değişken tipini verdiğimiz değere göre otomatik olarak alır.Yine bir önceki dersimizde değişkenlere birkaç örnek verip ekrana yazdırmayı görmüştük.Bu yazıda göreceklerimiz yeni başlayanlar için biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Şimdi bir değişkene başka bir değişkenin adını verelim.Değişkenimizin adı “php” olsun.Ve bu adı bir değişkene kaydedelim

1
2
3
4
5
$DegiskenAdi = "php";
$$DegiskenAdi = "Değişkenimizin içeriği"
//2. satırdaki $DegiskenAdi gördüğü yere programımız 1. satırda tanımladığımız değeri yazacaktır
//Yani 2. satırdaki değişkenimizin $($degisken)=>$(php)==>>son olarak $php olacaktır..
echo "$php";

Kullandığımız ” echo “$php”; ” komutuda ekrana şunu yazdıracaktır.

Değişkenimizin içeriği

Leave a comment

name*

email* (not published)

website