web tasarım dersleri

Navigate / search

PHP’de Md5 Şifreleme ve Kullanım Yerleri

Md5 bir şifreleme biçimidir. Bazı gizli verilerin saklanmasında Md5 şifreleme ihtiyacımız olur. Md5 şifreleme çok basittir.

Kullanımı

1
2
3
4
5
6
7
8
//Şifrelenecek verimizi oluşturalım
$veri="123456";
 
//şimdi bu veriyi şifreleyelim ve bir değişkene atayalım
$sifreli_veri=md5($veri);
 
//şifrelenmiş veriyi ekrana yazdıralım ve ne olduğuna bakalım.
echo $sifreli_veri;

Sonuc:

e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e

Gördüğünüz gibi veri şifrelendi.

Bir sonraki makalede üye bilgileri tutulurken md5 şifrelemeyi anlatacağım.

Comments

Murat

md5 ile şifrelenmiş datayı nasıl geri haline çevirebiliriz ?

Leave a comment

name*

email* (not published)

website