Navigate / search

Array_merge ile Dizileri Birleştirme

Elimizde birden fazla dizi var ve bu dizileri biz tek dizi içine toplamak isteyebiliriz.Bunun için array_merge fonksiyonunu kullanacağız.Fonksiyonu kullanırken unutmamamız gereken fonksiyonda dizi değişkenlerini hangi sırada yazdıysak bütün dizileri birleştirdiğimiz dizi değişkeninde de o sırayla depolanacaktır.
Aşağıda oluşturduğumuz 3 tane dizi değişkenini array_merge fonksiyonu ile tek bir dizi değişkenine atacağız.Ve yazdıracağız.
ARRAY_MERGE KULLANIMI

1
2
3
4
5
6
7
8
$dizi1=array("ali","ahmet","ayşegül");
$dizi2=array("banu","berk","burak");
$dizi3=array("canan","cemal","cenk");
 
$dizi=array_merge($dizi1,$dizi2,$dizi3);
foreach ($dizi as $isim){
	echo "$isim <br>";
	}