Navigate / search

Fonksiyona Varsayılan Değer Belirtme

Fonksiyona Varsayılan Değer Belirtme
Fonksiyonlarımız için paremetre belirtme ve parametre ile çağırmayı öğrendik.Peki parametre ile tanımlayıp,fonksiyonu çağırırken parametre belirtmez isek ne olur ? Cevap basit, Hata Verir. Bu hatayı almamak için bir varsayılan (default) değer belirlememiz gerekir.Default değerini fonksiyon tanımlanırken parametre yani argümanımız kısmına yazacağız.Bir önceki örneği baz alarak varsayılan değer tanımlamayı öğrenelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
function yinele($sayi=3){
   if ($sayi<=10){
      echo "Sayımız = $sayi"."<br>";
      yinele($sayi+1);
   {
}
yinele();
yinele(1);

Bir önceki örnekten farklı olarak fonksiyonu tanımlarken “yinele($sayi=3)” şeklinde tanımladık.Bu şekilde default’u tanımlanmış fonksiyonları çağırırken parametre kısmına herhangi bir değer vermez iseniz “yinele();” fonksiyon içinde değişkenimizi 3 olarak alacaktır.Fakat fonksiyonu çağırırken parametre kısmına değer verirsek “yinele(1);” bizim belirlediğimiz değeri alacaktır fonksiyon parametresi.