Navigate / search

Return ile Fonksiyondan Çoklu Değer Döndürmek

Fonksiyonumuzdan dööndüreceğimiz değer herzaman birtane ile sınırlı olmayabilir.Fonksiyon içinden birden çok hatta onlarca değeri program akışı içinde kullanmamız gerekebilir.Normal değer döndürmek için kullandığımız Return komutuyla bu işlemide yapoabiliriz.Fakat hem fonksiyonu tanımlarken hemde fonksiyonu çağırırken bir kaç değişiklik yapacağız.

örneğimizde bir fatura hesaplama fonksiyonu yapalım.Fonksiyonumuza bildirdiğimiz tutarımızı bu tutara ait kdv’yi vede genel toplamımızı aynı anda fonksiyondan değer olarak döndürelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// fonksiyonu tanımlarken...
function fatura ($Toplam){
   $Kdv=$Toplam*0,18;
   $GenelToplam=$Toplam+$Kdv;
   return array ($Toplam,$Kdv,$GenelToplam);
}
// fonksiyonu çağırırken
list ($Toplam,$Kdv,$GenelToplam)=fatura(200);
echo "Toplam =".$Toplam."<br>";
echo "Kdv =".$Kdv."<br>";
echo "Genel Toplam=".$GenelToplam."<br>";

Retur ile değer döndürürken değer isimlerinden önce array (dizi) yazılır ve parantez içine döndürmek istediğimiz değişkenler aralarında virgül yazılarak eklenir.Bu işlem bittikten sonra , fonksiyon çağırılırken list() komutuyla gelecek olan değer isimleri sıralanır.bir eşittir koyularak fonksiyonumuz yazılır.Artık list komutuyla listelediğimiz değişkenlerin içeriğinde istediğimiz değerler mevcuttur.Yanlız bir nokta var onu unutmayın.

return array ($Toplam,$Kdv,$GenelToplam)
list ($Toplam,$Kdv,$GenelToplam)

fonksiyonu tanımlarken yazdığınız değişkenleri list() fonksiyonuna eklerkende aynı sıralama ile yazınız.

Fonksiyondan Return ile Değer Döndürmek

Fonksiyondan değer döndürmek nedir? Fonksiyonda yaptığımız işlemlerden bir sonuç elde edebilir ve bu sonucu program içinde kullanmamız gerekebilir.Fonksiyondan değer döndürmek istersek yine return() komutunu kullanmamız gerekecektir.Sınav notlarının ortalaması alan bir programla örnek yapalım.

1
2
3
4
5
function ortalama ($sinav1,sinav2){
   $ortalama=($sinav1+sinav2)/2;
   return ($ortalama);
}
echo ortalama (45,65);

Bu örnekte şu ana gördüğümüz fonksiyonlardan farklı olarak 2 tane parametre yani argüman tanımladık.Bu parametrelerin biri ilk sınav ikincisi ise diğer sınavdır.Fonksiyon içindede not ortalaması alan matematiksel işlemimizi yapıp sonucumuzu $ortalama değişkeni içine yazdık.Fonksiyon dışında bu ortalama değişkenini kullanmak için ise return ($ortalama); komutumuzu yazdık.Ve böylece fonksiyon içinde belirlediğimiz herhangi bir değeri fonksiyon dışında kullanabilmiş olduk.