Navigate / search

Php’de Değişkenleri Kullanmak

Phpde değişkenleri kullanmak diğer yazılım dillerine göre daha kolaydır.Bunu bir önceki yazımda bahsetmiştim.Değişken tanımlama ve türünü tanımlama gibi kodlar yazmaya gerek duymayız php’de.Değişkene direk bir değer atayarak değişkeni oluştururuz ve değişken tipini verdiğimiz değere göre otomatik olarak alır.Yine bir önceki dersimizde değişkenlere birkaç örnek verip ekrana yazdırmayı görmüştük.Bu yazıda göreceklerimiz yeni başlayanlar için biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Şimdi bir değişkene başka bir değişkenin adını verelim.Değişkenimizin adı “php” olsun.Ve bu adı bir değişkene kaydedelim

1
2
3
4
5
$DegiskenAdi = "php";
$$DegiskenAdi = "Değişkenimizin içeriği"
//2. satırdaki $DegiskenAdi gördüğü yere programımız 1. satırda tanımladığımız değeri yazacaktır
//Yani 2. satırdaki değişkenimizin $($degisken)=>$(php)==>>son olarak $php olacaktır..
echo "$php";

Kullandığımız ” echo “$php”; ” komutuda ekrana şunu yazdıracaktır.

Değişkenimizin içeriği

Php’de Değişkenler

Sadece Php için değil herhangi bir yazılım dilindede değişkenler olmadan yol kat edemeyiz.Değişkenler bu dildeki parmaklarımız olarak nitelendirebilir.Değişken kelimesi örnek vermek gerekirse “Ay” diye bir değişkenimiz olsun.Bu değişkenimiz Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs vb. gibi değişkenler alabilir.Değişken içeriğinin türüne cinsine göre kapladığı bellek artıp azalabilir.

Değişkenleri programla dillerinde kullanmadan önce tanımlamak ve türünü belirtmemiz gerekebilir.Değişken türlerine örnek olarak Integer(Tam Sayı), Double(Çift), String(Alfanumerik), Boolen(mantıksal), Object(Nesne), Array(Dizi) bunlar verilebilir.Php’nin güzel yanlarından biride değişken kullanmadan önce tanımlama ve türünü belirtmemize gerek olmayışıdır.Direk olarak değişkene değer atıp kullanabilirsiniz.Sizin verdiğiniz değere veya aldığı değere göre türünü kendi belirleyecektir.Değişkenin içeriğide türüde program işleyişi içerinde değişikliğe uğrayabilir.Değişikleri görmek için echo() ve gettype() komutlarını ilerleyen yazılarda göreceğiz

Şimdi Değişkenleri tanımlamaya ve kullanmaya bir kaç örnek verelim.

1
2
3
4
$adi = "Şafak";
$soyadi = "Bahçe";
$123 = 123;
$sevdigiRenk = "Kırmızı";

Şimdide bu kodların devamı olarak değişkenleri ekrana yazdırmaya bakalım.Bu kodlarıda ekledikten sonra değişkenlerimizin içine ne atadıysak ekrana onun yazacaktır Php yorumcusu.

1
2
echo $adi;
echo $soyadi;

Sonuç Şu Şekilde Olacaktır

ŞafakBahçe