Navigate / search

Array_values Fonksiyonu

Daha önce öğrendiğimiz array_keys fonksiyonunu hatırlayacaksınız.Dizideki anahtarları alıp bir bir başka diziye atmıştık.Array_values komutu ile de dizideki anahtarları bırakıp sadece değerleri alabiliyoruz.
Geçen örnekte diziyi kullanıp bu sefer telefon markaları değilde fiyatlarını bir diziye aktaracağız.

1
2
$telefon=array("nokia"=>335,"Sony"=>250,"Samsung"=>200,"LG"=>250);
$degerler=array_values($telefon);

Array values fonksiyonu ile dizi içindeki fiyatları $degerler adlı diziye aktarılmış oldu.

Array_pop Fonksionu – Dizinin Son Elemanını Silme

Bir önceki dersimizde array_shift ile dizinin ilk elemanını değişken içine kaydırmış ve diziden ilk elemanı silmiş olduk.Şimdi ise dizinin son elemanını aynı mantıkla sileceğiz.Bunu için array_pop fonksiyonunu kullanacağız.Yine array_shift komutunda olduğu gibi silinen elemanı değişken içine atacaktır.
hemen bir önceki örneğimizi array_pop() fonksiyonu ile yapalım

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
$dizi=array("Şafak","Bilişim","PHP","Dersleri");
foreach ($dizi as $kelime){
   echo "<b>";
   echo "$kelime&nbsp;";
   echo "</b>";
   }
	 echo "<br><br>";
$silinen_eleman=array_pop($dizi);
echo "Array Pop Kullanıldıktan sonra;<br><br>";
foreach ($dizi as $kelime){
   echo "<b>";
   echo "$kelime&nbsp;";
   echo "</b>";
   }
 	 echo "<br><br>";
echo "Diziden Silinen Kelime \"$silinen_eleman\".";

Array_shift ‘ teki mantık ile bu sefer array_pop fonksiyonun kullanarak dizinin son elemanını sildik.Çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Safak Bilisim PHP Dersleri
Array Shift Kullanildiktan sonra;
Safak Bilisim PHP 
Diziden Silinen Kelime "Dersleri".

Dizilerin Döngülerle Kullanımı – Alfanumerik

Alfanumerik Dizilerin Döngülerle Kullanımı

Dizi anahtarlar yani indisleri numerik olmayan dizileri bir kaç ders önce görmüştük.Bu dizilerde foreach döngüsünü kullanmak, numerik anahtarı dizilerde foreach kullanmaktan biraz farklıdır.Foreach yapısı şu şekildedir

foreach ($degisken as $anahtar=>$deger){
}

Bu döngüde ilk önce dizi değişkenimiz yazılır ve as koyulur.Sonrasına yazdığımız $anahtar=>$deger ise dizi değişkenimizdeki her bir elemanın anahtarını ve değerini gösterir.Döngü her döndüğünde sıradaki elemanın anahtar ve değer çiftini alır.
Telefon dizisi örneğimizi foreach ile yazdırmayı deneyelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ozellik[marka]="Nokia";
$ozellik[model]="5300";
$ozellik[kamera]="1.3 Mp";
$ozellik[mp3]="var";
$ozellik[bluetooth]="var";
$ozellik[fmradio]="var";
 
foreach ($ozellik as $nitelik=>$durum){
   echo "$nitelik : $durum";
   }

bu kodlarımızı çalıştırırsanız sonucun şu şekilde olacağını görürsünüz.

marka : Nokia
model : 5300
kamera : 1.3 Mp
mp3 : var
bluetooth : var
fmradio : var

Dizilerin Döngülerle Kullanımı – Numerik

For Döngüsü ile Numerik Dizilerin Döngülerle Kullanımı

Numerik dizilerde indis (anahtar) isimleri sayılardan oluştuğunu önceki derslerimizde öğrendik.Şimdi bu değişkenleri tek tek yazarak değilde döngüler ile kullanmayı göreceğiz.

İlk döngümüz For döngüsü

$ogrenci[1]="Ali";
$ogrenci[2]="Esra";
$ogrenci[3]="Murat";
$ogrenci[4]="Hakan";
 
for ($sayac=1;$sayac&lt;=count($ogrenci);$sayac++) {
    echo $ogrenci[$sayac]."";
}

Dizi tanımlamayı zaten görmüştük oraya hiç deyinmiyorum.
For döngüsünde bir sayaç belirledik.Bu sayacın başlangıcın ilk indisimiz olan “1″ yaptık.(For döngüsünde hatırlamadığınız yerler varsa mutlaka o konuyu birkez daha gözden geçirin).For döngüsü dersinde anlattığım koşul kısmına ise count() fonksiyonuyla dizinin değişken sayısısını yazdırıyoruz.Böylece for döngüsü sayacı “1″den başlayıp dizinin eleman sayısı olan 4 e kadar dönecektir.Her döngü dönüşünde “$ogrenci[$sayac]” komutundaki sayaç yerine o döngüdeki sayaç değeri yazacaktır.İlk sayaç değerimiz 1 olup $ogrenci[1]=”Ali” değerimizi gösterecektir.Her döngüde sayacımız bir artacak ve 4. anahtarımıza kadar döngü dönecek ve öğrenci isimlerini yazdıracaktır

Foreach Döngüsü ile Numerik Dizilerin Döngülerle Kullanımı

Foreach döngüsü For döngüsüne göre daha basit bir yapıya ve kolay kullanım özelliğine sahiptir.Herhangi bir sayaç veya başka bir değişken belirlemimize gerek yoktur.Şimdi ayni dizide Foreach kullanımına bakalım

$ogrenci[1]="Ali";
$ogrenci[2]="Esra";
$ogrenci[3]="Murat";
$ogrenci[4]="Hakan";
 
foreach ($ogrenci as $ogrenciadi){
    echo $ogrenciadi."";
}

Gördüğünüz gibi Foreach döngüsünde sayaçlarla uğraşmadan aynı işi yaptık.Foreach ‘teki mantık şöyledir.
Dizinin eleman sayısı kadar döngüye gir ve her döngüde sıradaki elemanı “as” kelimesinden sonra gelen değişkene yazdır.

Dizilerin Eleman Sayısını Bulmak-count()

Dizilerin Eleman Sayısını Bulmak
Bazı durumlarda oluşturulan dizilerin eleman saysını öğrenmemiz gerekebilir.Dizilerdeki eleman sayısını bulmak için PHP’nin hazır fonksiyonlarından olan count() fonksiyonunu yada sizeof() fonksiyonunu kullanırız.Hemen bir örnekle dizilerin eleman sayısını bulmayı gösterelim

1
2
3
4
$mevsimler=array("ilkbahar","yaz","sonbahar","kış");
$mevsim_sayisi=count($mevsimler);
$mevsim_sayisi=sizeof($mevsimler);
echo "Bir yılda $mevsim_sayisi mevsim vardır";

count() veya sizeof() fonksiyonuyla dizideki eleman sayısını $mevsim_sayisi değişkenin içine attık ve echo ile ekrana yazdırdık.