Navigate / search

PHP Do While Döngüsü

Do While Döngüsü ve Kullanımı.
Bir Önceki dersimizde anlattığım While döngüsüne benzer yapıdadır.While döngüsü ilk önce şartı sınar ve şart geçerliyse döngüyü döndürmeye başlar. Fakat Do..While döngüsünde, döngü içine yazdığımız komutlar ilk önce bir kere çalıştırılır.Döngü içindeki komutlar bittikten sonra döngü lartı sorgulanır ve şart geçerliyse döngü dönmeye devam eder.Yani döngü içindeki kodlar mutlaka bir kere çalıştırılır.

Do..While Kullanımı

do {
	Döngü içindeki kodlarımız
	}
	while (koşulumuz);

While döngüsünde olduğu gibi bu döngüde de sonsuz döngüye düşmemeye özen göstermeniz gerekmektedir.
Do..While Örneği

1
2
3
4
5
6
7
8
$sayac = 1;
	do {
	     print ("<font size= $sayac >");
	     print ("<b><p>Php İle Do..While!</b></p>");
	     print ("</font>");
	     $sayac ++;
	}
	while ( $sayac <= 7 ) ;