Navigate / search

PHP For Döngüsü ve Kullanımı

PHP For Döngüsü ve Kullanımı.
Yazdığımız program içerisinde kullandığımız döngülerin bazılarında kaç kere döneceğini belirlememiz gerekebilir.For döngülerinde döngü sayısını kolaylıkla belirleyip döngümüzü çalıştırabiliriz.
For döngülerinde değişkenin arttırma yada eksiltme işlemlerini döngü kendi kendine yapar.Böylece sonsuz döngüye düşme riskimiz azalmış olur.
For döngüsünde kullandığımız bir kaç parametremiz vardır.Bunlar Değişken,Koşul ve Artış Basamağıdır.

For Döngü Yapısı:

for ( $degisken ; koşulumuz ; Artış Basamağı ) {
	Koşul gerçekleşene kadar yapılacak olan komutlar
	}

Gördüğünüz gibi for döngüsünde bir kaç parametre kullandık ve bu parametreler arasında noktalı virgül kullandık.İlk parametremiz değişkenimizdir.Bir değişken ismi belirleyip buna değer veririz.Daha sonra değişkenimizin döngüyü bitirmesi için gerekli koşulu belirleriz.Daha sonra ise değişkenin kaçar kaçar azalacağı yada artacağını belirleyen kodumuzu yazarız.Şimdi bir örnek yapalım ve for döngüsünü daha iyi kavrayalım.

1
2
3
4
5
6
7
<?php
	for ($sayac = 1; $sayac <= 7 ; $sayac++ ) {
	print ("<font size= $sayac >");
	print ("<b><p>Şafak Bilişim PHP Dersleri</b></p>");
	print ("</font>");
	}
?>

PHP Do While Döngüsü

Do While Döngüsü ve Kullanımı.
Bir Önceki dersimizde anlattığım While döngüsüne benzer yapıdadır.While döngüsü ilk önce şartı sınar ve şart geçerliyse döngüyü döndürmeye başlar. Fakat Do..While döngüsünde, döngü içine yazdığımız komutlar ilk önce bir kere çalıştırılır.Döngü içindeki komutlar bittikten sonra döngü lartı sorgulanır ve şart geçerliyse döngü dönmeye devam eder.Yani döngü içindeki kodlar mutlaka bir kere çalıştırılır.

Do..While Kullanımı

do {
	Döngü içindeki kodlarımız
	}
	while (koşulumuz);

While döngüsünde olduğu gibi bu döngüde de sonsuz döngüye düşmemeye özen göstermeniz gerekmektedir.
Do..While Örneği

1
2
3
4
5
6
7
8
$sayac = 1;
	do {
	   print ("<font size= $sayac >");
	   print ("<b><p>Php İle Do..While!</b></p>");
	   print ("</font>");
	   $sayac ++;
	}
	while ( $sayac <= 7 ) ;

PHP Switch Deyimi

Switch deyimide if deyimi gibi bir sorgulama kodumuzdur.Fakat kullanış açısında birbirlerinden farklıdırlar.Switch kelimesi türkçede anahtar’dır.Programımızdada bir anahtar belirleriz bu anahtarın farklı durumlarına göre işleyişte değişikliklikler yol açarız.

Switch Kullanımı
switch ( değişkenimiz ) {
case 1.Koşulumuz ;
	1.Koşul doğru ise yapılacak komutlar
break;
case 2.Koşulumuz ;
	1.Koşul doğru ise yapılacak komutlar
break;
default:
	Belirlenen koşulların hiç birinin doğru olmaması sonucunda yapılacak komular
}

Şimdi bir örnekle daha iyi anlayalım

$renk="mor";
switch ($renk) {
  case "kirmizi":
     echo "Seçtiğimiz renk kirmizidir";
  break;
  case "mavi":
     echo "seçtiğimiz renk mavidir";
  break;
  case "beyaz":
     echo "seçtiğimiz renk beyazdır";
  break;
  default:
     echo "rengimiz belirlediğimiz 3 renkten farklı bir renktir"
}

Örneğimizde $renk değişkenimizi 3 farklı duruma göre sorguladık.Sorguladığımız durumların $renk değişkenimizle uyması sonucu program bize case – break arasına yazdığımız komutları işlememizi sağlacak.

Case komutumuzdan hemen sonra “” işeratleri arasında sorgulamamız gerek değişken durumunu yazar ve satır sonuna iki nokta üstüste koyarız.Daya sonra işlenecek komutları yazıp break komutuyla kapatırız.Break komutundan hemen sonrada noktalı virgül koymayı unutmayalım.

Her zaman tüm şartları göz önüne alamayız.Onun içinde bir default belirleyip değişkenimizin belirttiğimiz şartlar dışında kaldığında işlenecek komutlarımızı yazarız