Navigate / search

PHP – file_get_contents () Tüm Dosyayı Bir Kerede Okumak

file_get_contents () Tüm Dosyayı Bir Kerede Okumak

Dosya ve dizin işlemleri ile ilgili önceki derslerimizde dosyaya farkı metodlarla yazmayı öğrenmiştik.Şimdi Dosyada okumayı göreceğiz.Dosyadan okumak için gerekli olan fonksiyonumuz file_get_contents () fonksiyonudur.

Komutun Kullanımı;

file_get_contents("dosya_adi");

İlk önce önce php dosyamızla aynı dizinde bir metin belgesi oluşturalım ve adını dosya.txt olarak değiştirelim.Metin belgemizin içine istediğimiz birşey yazabiliriz denemek için.Hatta bi kaç farklı satıra yazalım.

dosya.txt

Ocak
Şubat
Mart
Nisan

Şimdi bu dosyayı okumaya geldi sıra;
file_get_contents fonskiyonuyla okunan veriyi bir değişkene aktarıyoruz.Sonra print işlemi ile okunan veriyi yazdırıyoruz.

1
2
3
4
$dosyaadi="dosya.txt";
$okunan=file_get_contents($dosyaadi);
print "$dosyaadi 'den okunan veriler.";
print "$okunan";

Php – fwrite() – fputs() Dosya Yazma

Php – fwrite() – fputs() Dosya Yazma

Bir önceki derste gördüğümüz file_put_contents fonksiyonu ile dosyaya istediğimiz verileri yazmıştık.

Şimdi de fwrite fonksiyonu ile dosyaya yazma işlemini yapacağız.Fakat file_put_contents fonksiyonundan farklı olarak fwrite‘ı kullanabilmek için dosyayı açmamız gerekir.Bu arada hemen söyleyeyim başlıkta 2 farklı fonksiyon ismi göruyorsunuz.İkiside aynı görevi yapabiliyor bu komutların…

Dosya Açma İşlemlerini
ve File Pointer Kavramını bir kaç önceki dersimizde görmüştük.

 • fopen () Dosya Açmak ve Okumak
 • fclose() ile Açılmış Dosyayı Kapatmak
 • Şimdi yazmak istediğimiz dosyayı bir File Pointer belirterek Açıyoruz.”Or Die” ile karşılaşabilinecek sorunlara karşı hata mesajı verip programı durdurmayı sağlıyoruz.

  $dosya=fopen($dosyaismi,"w") or die ("Dosya Açılamadı");

  Burda kullandığımız $dosyaismi değişkeni dosyanin fiziksel adıdır.$dosya değişkeni ise file pointer olarak isimlendirdiğimiz dosyanın lojik değeridir.Kullandığımız “w” parametresi ise dosyayı yazma modunda açtığımızı gösteriyor.

  fwrite komutunu kullanırken dosyanın fiziksel adı değil de dosyanın lojik adını kullanacağız.

  fwrite($dosya, $metin);

  Şimdi Programın tamamını inceleyelim;

  $metin="Şafak Bilişim ile Php Dersleri";
  $dosya=fopen($dosyaismi,"w") or die ("Dosya Açılamadı");
  fwrite($dosya, $metin);
  fclose($dosya);

  İşlemimiz bittikten sonrada fclose ile açtığımız dosyayı kapattık.fclose ‘u kullanırkende yazdığımız değer yine dosyanın lojik değeri olacaktır.

  Bu dersimizde şu ana kadar hep boş bir dosyaya yazmak oldu.Şimdi dosyaya ekleme işlemini nasıl yapacağız birde ona bakalım.

  Değiştireceğimiz tek parametre dosyayı açarken kullandığımız “w” parametresi yerine “a” yani ekleme parametresini kullanmak olacak.

  $metin="Şafak Bilişim ile Php Dersleri";
  $dosya=fopen($dosyaismi,"a") or die ("Dosya Açılamadı");
  fwrite($dosya, $metin);
  fclose($dosya);

  Parametrelerle ilgili detayli bilgi için;
  fopen () Dosya Açmak ve Okumak
  konusuna göz atabilirsiniz.

  Php – is_file() , is_dir() Dosya mı ? Dizin mi ?

  Dosya ve Dizin İşlemleri – is_file() , is_dir() Dosya mı ? Dizin mi ?

  Bazı durumlarda dizin isimleri dosya isimleri gibi isimlendirilebilir.Örneğin bir dizine “deneme.txt” adı verilmiş ise bunu açmaya çalıştığımızda hata alırız.Bu yüzden bu ismin bir dosya olup olmadığını sorgulamamız gerekir.Aynı şekilde dizinmi diyede sorgulayabiliriz.

  Php’ye bu bir dosyamı sormak için;

  1
  2
  3
  4
  5
  
  if (is_file("dosya.txt")) {
     echo "Bu Bir Dosyadır";
  }else{
     echo "Bu Bir Dosya Değildir.";
  }

  Php’ye bu bir dizinmisormak için;

  1
  2
  3
  4
  5
  
  if (is_dir("dosya.txt")) {
     echo "Bu Bir Dizindir";
  }else{
     echo "Bu Bir Dizin Değildir.";
  }

  Php – fclose() ile Açılmış Dosyayı Kapatmak

  Dosya ve Dizin işlemleri – fclose() ile Açılmış Dosyayı Kapatmak

  Php’de bir dosyayı düzenlemek okuma veya ek yapmak için açtığımıza bu dosyanın mutlaka kapatılması gerekir.Kapatmak için fclose() komutunu tek başına kullanmamız yeterli olacaktır.Kullanırken parantez arasına yazacağımız parametre açılan dosyanın lojik değeri olmalıdır.Yani eşleştirdiğimiz file pointer değişkenidir.Bir önceki derste neden eşleştirmek zorunda olduğumuzda şimdi aydınlığa kavuşmuş bulunmaktadır :)

  fclose()
  Komutunun Kullanımı

  1
  
  fclose($file_pointer);

  Şimdi bir örnek üzerinde dosya kapatma işlemini yapalım.İk önce bir dosya açıyoruz daha sonra bu dosyayı fclose ile kapatıyoruz.

  1
  2
  
  $dosya=fopen("dosya.txt","r");
  fclose($dosya);

  açılan dosya kapanmış oldu.Kapandığından emin olmak için yine bir kontrol kodu yazalım.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  $dosya=fopen("dosya.txt","r");
  if (@fclose($dosya)){
      echo "dosya kapandı";
  }else{
      echo "dosya kapanamadı";
  }