Navigate / search

Dizilere Eleman Ekleme array_push

Dizilere ilave eleman eklemeyi öğrenmiştik.fakat bunu bir fonksiyon değil el ile tek tek yapmıştık.Şimdi ise array_push fonksiyonuyla dizilere kolay ve güvenli bir yöntemle dizilere eleman eklemeyi göreceğiz.
Yine bir dizi oluşturuyoruz ve hemen altında array_push ile eleman ilave ediyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$dizi=array("elma","armut","karpuz","üzüm");
foreach ($dizi as $meyve) {
	echo $meyve."<br>";
	}
echo "-----------------------------<br><br><br>";
$gecici=array_push($dizi,"nar","kavun","erik");
 
foreach ($dizi as $meyve) {
	echo $meyve."<br>";
	}

Eleman ilave etmeden önce diziyi foreach ile yazdırdık.Daha sonra array_push fonksiyonunu uyguladıktan sonra tekrar yazdırdık.Gördüğünüz gibi basit bir şekilde diziye eleman ilave etmiş olduk.Array_push kullanırken birtabe geçici bir değişken kullanmanız gerekiyor.Bu değişkeni kullanmanıza gerek olmadığı için unset() fonksiyonu ile değişkeni silerbilirsiniz.

List Fonksiyonu – Dizileri Değişkene Aktarma

implode() explode() ve split() fonksiyonu ile dizileri değiştirmeyi öğrenmiştik.Şimdide list() fonksiyonu diziler içindeki her değeri farklı değişkene atamayı göreceğiz.Bunu List() fonksiyonu ile yapacağız.
KULLANIM ÖRNEĞİ:

list($degisken1,$degisken2,degisken3)=$dizi;

ŞİMDİDE PROGRAM İÇİNDE GÖRELİM

1
2
$ogrenciler=array("ali","ahmet","veli","murat","hasan");
list($ogrenci1,$ogrenci2,$ogrenci3,$ogrenci4,$ogrenci5)=$ogrenciler;

bu şekilde sırasıyla dizi içindeki her bir değeri $ogrenci1,$ogrenci2,$ogrenci3,$ogrenci4,$ogrenci5 değişkenlerimizin içine atmış olduk.

Split Fonksiyonu

Explode() fonksiyonunda yaptığımız işin aynısını split komutundada yapabiliriz.Hatta explode fonksiyonunun yapamadığı bazı özel durumları bile split() fonksiyonu ile yapabiliriz.Split fonksiyonunu kullanırken explode’daki gibi yazıyoruz fakat metinlerin arasındaki ayrımak istediğimiz karakteri [] arasına yazmamız gerekiyor

explode kullanımı:

$a=explode("*",$degisken);

split kullanımı:

$a=split("[*]",$degisken);

Şimdi Split fonksiyonuna nerelerde ihtiyacımız olabileceğini söyleyelim.Örneğin web sitesinde kullanıcının doldurup bize gönderdiği bir form var.bu formada tarihi gün ay yıl olarak girecektir.Kimi kullanıcı gün ay yıl ı yazarken aralara “.” kimi kullanıcı ” /” kimi kullanıcı ise ” – ” koyabilir.Explode fonksiyonunda böyle bir istisnai durumu çözmemize imkan yoktur.Yine örneğimizden yola çıkarak biz bu tarihleri 3 farklı karakter kullanılarakta yapısak sorun çıkmadan nasıl yaparız.
Ayırmak istediğimiz karakterimizi [] içinde yazacağız demiştik.İşte bu köşeli parantezler içine ayırmak istediğimiz karakterleri birden fazla dahi olsa şu şekilde yazabiliyoruz [/.-].Şimdi program üzerinde gösterelim.

1
2
$tarih="24/02/1987";
$detayli_tarih=split("[/-.]",$tarih);

Bu program içinde $tarih değişkenindeki gün ay yıl “/” , “.” yada “-” ile ayrılmış olsada programımız çalışacaktır.

Dizilerin Eleman Sayısını Bulmak-count()

Dizilerin Eleman Sayısını Bulmak
Bazı durumlarda oluşturulan dizilerin eleman saysını öğrenmemiz gerekebilir.Dizilerdeki eleman sayısını bulmak için PHP’nin hazır fonksiyonlarından olan count() fonksiyonunu yada sizeof() fonksiyonunu kullanırız.Hemen bir örnekle dizilerin eleman sayısını bulmayı gösterelim

1
2
3
4
$mevsimler=array("ilkbahar","yaz","sonbahar","kış");
$mevsim_sayisi=count($mevsimler);
$mevsim_sayisi=sizeof($mevsimler);
echo "Bir yılda $mevsim_sayisi mevsim vardır";

count() veya sizeof() fonksiyonuyla dizideki eleman sayısını $mevsim_sayisi değişkenin içine attık ve echo ile ekrana yazdırdık.