Navigate / search

Array_pop Fonksionu – Dizinin Son Elemanını Silme

Bir önceki dersimizde array_shift ile dizinin ilk elemanını değişken içine kaydırmış ve diziden ilk elemanı silmiş olduk.Şimdi ise dizinin son elemanını aynı mantıkla sileceğiz.Bunu için array_pop fonksiyonunu kullanacağız.Yine array_shift komutunda olduğu gibi silinen elemanı değişken içine atacaktır.
hemen bir önceki örneğimizi array_pop() fonksiyonu ile yapalım

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
$dizi=array("Şafak","Bilişim","PHP","Dersleri");
foreach ($dizi as $kelime){
   echo "<b>";
   echo "$kelime&nbsp;";
   echo "</b>";
   }
	 echo "<br><br>";
$silinen_eleman=array_pop($dizi);
echo "Array Pop Kullanıldıktan sonra;<br><br>";
foreach ($dizi as $kelime){
   echo "<b>";
   echo "$kelime&nbsp;";
   echo "</b>";
   }
 	 echo "<br><br>";
echo "Diziden Silinen Kelime \"$silinen_eleman\".";

Array_shift ‘ teki mantık ile bu sefer array_pop fonksiyonun kullanarak dizinin son elemanını sildik.Çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Safak Bilisim PHP Dersleri
Array Shift Kullanildiktan sonra;
Safak Bilisim PHP 
Diziden Silinen Kelime "Dersleri".

Array_shift Fonksiyonu

Dizinin İlk Elemanını Silme.Array_shift | Array Shift Komutu
Shiftin türkçe anlamı kaydırmaktır.Array shift komutu diziden eleman silmeye yarar.Ve silinen elemanı komutu yazarken kullandığımız değişkenin içine kaydırır.Yaptığı iş ise mantık olarak ilk elemanı kaydırmaktır.
Şimdi bir örnekle Array_Shift fonksiyonunu görelim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
$dizi=array("Şafak","Bilişim","PHP","Dersleri");
foreach ($dizi as $kelime){
   echo "<b>";
   echo "$kelime&nbsp;";
   echo "</b>";
   }
	 echo "<br><br>";
$silinen_eleman=array_shift($dizi);
echo "Array Shift Kullanıldıktan sonra;<br><br>";
foreach ($dizi as $kelime){
   echo "<b>";
   echo "$kelime&nbsp;";
   echo "</b>";
   }
 	 echo "<br><br>";
echo "Diziden Silinen Kelime \"$silinen_eleman\".";

İlk önce dizi değişkenimizi tanımladık.Sonra diziyi görmek için foreach ile yazdırdık.Sonra array shift komutunu kullandık ve dizinin ilk elemanını $silinen_eleman’ın içine kaydırdık.Diziyi tekrar yazdırdığımızda göreceksinizki dizideki ilk elaman silinmiş.Komutları yazıp çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki görüntü çıkacaktır.

Safak Bilisim PHP Dersleri
Array Shift Kullanildiktan sonra;
Bilisim PHP Dersleri
Diziden Silinen Kelime "Safak".

Cümledeki her bir kelime bir dizi elamınıdır.Bu kafanızı karıştırmasın.