Navigate / search

Fonksiyon İçinde Fonksiyon Çağırma

Php Programla dilinde Fonskiyonları kullanırken bazı durumlarda (Bu durumları ilerde göreceğiz) fonksiyon içinde fonksiyon kullanmamız gerekebilir.Bu ne demek oluyor.Fonksiyon örneğimizdeki fonksiyonun içeriği olan komutları yazdığımız kısım yani kod bloğu yerine bir fonksiyon daha ekleyebiliriz.Buraya kadar tamam fonksiyonu oluşturduk ama fonksiyon içindeki fonksiyonu çağırabilmemiz için önce ilk fonksiyonumuzu çağırmamız gerekecek.

1
2
3
4
5
6
7
function dis_fonk () {
   function ic_fonk(){
      echo "Fonksiyon Başarıyla çağrıldı.";
   {
}
dis_fonk(); // Dış fonksiyonumuzu çağırmasaydık, İç fonksiyonumuz çalışmayacaktı.
ic_fonk();