Navigate / search

Dizilerin Döngülerle Kullanımı – Alfanumerik

Alfanumerik Dizilerin Döngülerle Kullanımı

Dizi anahtarlar yani indisleri numerik olmayan dizileri bir kaç ders önce görmüştük.Bu dizilerde foreach döngüsünü kullanmak, numerik anahtarı dizilerde foreach kullanmaktan biraz farklıdır.Foreach yapısı şu şekildedir

foreach ($degisken as $anahtar=>$deger){
}

Bu döngüde ilk önce dizi değişkenimiz yazılır ve as koyulur.Sonrasına yazdığımız $anahtar=>$deger ise dizi değişkenimizdeki her bir elemanın anahtarını ve değerini gösterir.Döngü her döndüğünde sıradaki elemanın anahtar ve değer çiftini alır.
Telefon dizisi örneğimizi foreach ile yazdırmayı deneyelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ozellik[marka]="Nokia";
$ozellik[model]="5300";
$ozellik[kamera]="1.3 Mp";
$ozellik[mp3]="var";
$ozellik[bluetooth]="var";
$ozellik[fmradio]="var";
 
foreach ($ozellik as $nitelik=>$durum){
      echo "$nitelik : $durum";
      }

bu kodlarımızı çalıştırırsanız sonucun şu şekilde olacağını görürsünüz.

marka : Nokia
model : 5300
kamera : 1.3 Mp
mp3 : var
bluetooth : var
fmradio : var

PHP’de Program Denetimi

Yazılan programda programın işleyişi bazı kriterlere göre yön değiştirtirmekte veya olduğu gibi devam etmektedir.Web programlamada da durum böyledir.Kullanıcının belirlediği kriterler yada programın seçtiği işlevler yöünde program akar.Kimi zaman program kendi işleyiçi yön verir yada durdurur kimi zman ise kullanıcı bu işlemleri yapabilir.

Örneğin bir siteye giren misafir kullanıcı hoşgeldiniz yazısıysa karşılaşmaz yada hoşgeldiniz misafir diye bir yazı görür.Fakat kullanıcı giriş yaparsa bu mesaj giriş yapan kullanıcıya yönelik olur ve Hoşgeldiniz Şafak yazar.Bunu yapabilen kodlar program denetimine girer.Giren kullanıcının bilgilerini sorguya sokar ve sorgunun cevabını denetler.Denetim sonucuna göre program işleyişi değişir.

Program denetiminde if, switch sorguları for, foreach, while döngülerini işleyeceğiz