Navigate / search

is_string() is_integer() is_double() Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar bundan önceki yazılarda gördüğümüz isset() ve empty() gibi çalışırlar.Fakat bu fonksiyonlarının hepsini sorguladıkları şeyle farklı ama döndürdükleri cevaplar benzerdir.is_string() is_integer() is_double() fonksiyonları
sınadıkları değişkenin aradıkları türden değer içermesi halinde döndüreceği cevap True False olacaktır.

is_string():Sorguladığımız değişkenin String olup olmadığını döndürür
is_integer():Sorguladığımız değişkenin Integer olup olmadığını döndürür
is_double():Sorguladığımız değişkenin Double olup olmadığını döndürür
Fonksiyonun kullanımı şu şekildedir.

1
2
3
4
$degiskenimiz="Şafak";
echo is_string($degiskenimiz);
echo is_double($degiskenimiz);
echo is_integer($degiskenimiz);

Programın döndüreceği cevaplar şu şekilde olacaktır.

True
False
False