Navigate / search

Array_pop Fonksionu – Dizinin Son Elemanını Silme

Bir önceki dersimizde array_shift ile dizinin ilk elemanını değişken içine kaydırmış ve diziden ilk elemanı silmiş olduk.Şimdi ise dizinin son elemanını aynı mantıkla sileceğiz.Bunu için array_pop fonksiyonunu kullanacağız.Yine array_shift komutunda olduğu gibi silinen elemanı değişken içine atacaktır.
hemen bir önceki örneğimizi array_pop() fonksiyonu ile yapalım

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
$dizi=array("Şafak","Bilişim","PHP","Dersleri");
foreach ($dizi as $kelime){
   echo "<b>";
   echo "$kelime&nbsp;";
   echo "</b>";
   }
	 echo "<br><br>";
$silinen_eleman=array_pop($dizi);
echo "Array Pop Kullanıldıktan sonra;<br><br>";
foreach ($dizi as $kelime){
   echo "<b>";
   echo "$kelime&nbsp;";
   echo "</b>";
   }
 	 echo "<br><br>";
echo "Diziden Silinen Kelime \"$silinen_eleman\".";

Array_shift ‘ teki mantık ile bu sefer array_pop fonksiyonun kullanarak dizinin son elemanını sildik.Çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Safak Bilisim PHP Dersleri
Array Shift Kullanildiktan sonra;
Safak Bilisim PHP 
Diziden Silinen Kelime "Dersleri".

Php’de Değişkenler

Sadece Php için değil herhangi bir yazılım dilindede değişkenler olmadan yol kat edemeyiz.Değişkenler bu dildeki parmaklarımız olarak nitelendirebilir.Değişken kelimesi örnek vermek gerekirse “Ay” diye bir değişkenimiz olsun.Bu değişkenimiz Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs vb. gibi değişkenler alabilir.Değişken içeriğinin türüne cinsine göre kapladığı bellek artıp azalabilir.

Değişkenleri programla dillerinde kullanmadan önce tanımlamak ve türünü belirtmemiz gerekebilir.Değişken türlerine örnek olarak Integer(Tam Sayı), Double(Çift), String(Alfanumerik), Boolen(mantıksal), Object(Nesne), Array(Dizi) bunlar verilebilir.Php’nin güzel yanlarından biride değişken kullanmadan önce tanımlama ve türünü belirtmemize gerek olmayışıdır.Direk olarak değişkene değer atıp kullanabilirsiniz.Sizin verdiğiniz değere veya aldığı değere göre türünü kendi belirleyecektir.Değişkenin içeriğide türüde program işleyişi içerinde değişikliğe uğrayabilir.Değişikleri görmek için echo() ve gettype() komutlarını ilerleyen yazılarda göreceğiz

Şimdi Değişkenleri tanımlamaya ve kullanmaya bir kaç örnek verelim.

1
2
3
4
$adi = "Şafak";
$soyadi = "Bahçe";
$123 = 123;
$sevdigiRenk = "Kırmızı";

Şimdide bu kodların devamı olarak değişkenleri ekrana yazdırmaya bakalım.Bu kodlarıda ekledikten sonra değişkenlerimizin içine ne atadıysak ekrana onun yazacaktır Php yorumcusu.

1
2
echo $adi;
echo $soyadi;

Sonuç Şu Şekilde Olacaktır

ŞafakBahçe