Navigate / search

Php Veri Türleri

Her programlama dilindeki gibi Php’de de değişkenleri türleri vardır.Değişken oluşturur veya tanımlarken değişken veri türünü belirlemeye gerek yoktur.Biz değişkene değer verdiğimizde yada değişken program tarafından bir değer aldığında mutlaka bir veri türü o değişkene atanır.Değişken Türleri Şunlardır;

Tamsayı (Integer): 2 , 8 , 125  gibi
Çift (Double): 3,1455678 gibi
Alfanümerik (String): "Şafak" gibi
Mantıksal (Boolean): doğru (true)/yanlış (false) gibi
Nesne (Object)
Dizi (Array)

Her veri türüne göre değişken için bellekten yer ayrılır.Gereksiz yere büyük boyutlu veri türlerini seçersek yazılımımızda yavaşlama olacaktır.Ufak kodlarda bu gözle görülmeyebilir ama yüzlerce değişken olan bir kod bloğunda bu mutlaka yavaşlama yapacaktır.
Yüzlerce değişkenle uğraştığımız zamanlardada değişkenlerin hangi veri türüne sahip olduğunu öğrenmek isteyebiliriz.”Neden öğrenelim ki?” sorusunu kafanızdan geçirdiğinize eminim (: . Gerçek hayattan düşünelim. 25 ve 12 yi toplayabilirsiniz bunda sıkıntı yok.Ama bunlarda biri String(Alfanumerik) olursa ( 25 + php gibi) toplayamayız.Böyle yanlışlıklara uğramamak için bazı durumlarda değişkenin veri türünü öğrenmemiz gerekebilir.Şimdi aklınızda nasıl öğrenebilirsiniz sorunu geliyor.Elbette Php ye soracağız. gettype
()
fonskiyonuyla veri türünü kolaylıkla öğrenebiliriz. Sonraki yazımızda bu fonksiyonun kullanımını ve örneklerini göreceğiz