Navigate / search

Php – Touch () Yeni Dosya Oluşturmak

Dosya ve dizin işlemleri – Yeni Dosya Oluşturmak

Yeni dosya oluşturmak için touch() fonksiyonunu kullanırız.Komutun kullanımı oldukça basittir.İsterseniz php dosyasının olduğu dizine istersenizde başka dizinler içine boş bir dosya oluşturabilirsiniz.Komutun nasıl kullanıldığına bir bakalım.

touch("yeni_dosya.txt");

Bu şekilde yeni ve boş bir dosya oluşturabilirsiniz.Yada mevcut bir dizininiz var ise bu dizinin içinede dosya oluşturabilirsiniz.Dizinin içine dosya oluşturmak için ise şu şekilde kullanırız.

touch("dizin_adi/yeni_dosya.txt");

Böylece hem aynı dizinde hemde farklı dizinler içine yeni boş bir dosya oluşturmayı öğrendik.şimdi biraz daha geliştirelim kodlarımızı ve dosya oluşturulup oluşturulmadığından emin olalım.Bunuda if() fonksiyonu yardımıyla yapacağız.

if (touch("yeni_dosya.txt")) {
    echo "Dosya oluşturuldu";
}else{
    echo "Dosya Oluşturulamadı";
}

If() yardımıyla dosyanın oluşturulup oluşturulamadığınıda kontrol etmiş olduk.Dosya oluşturulduysa “Dosya Oluşturulamadı” oluşturulamadıysa “Dosya Oluşturulamadı” mesajını alacağız.

Kodlarımızı birazdaha geliştirmeye ne dersiniz.Şimdi ise dosya adımızı bir değişkene atayalım ve dosya adımızı başka yerlerde kullanalım.

$dosya_adi="yeni_dosya.txt";
if (touch($dosya_adi)) {
    echo "$dosya_adi isimli Dosya oluşturuldu";
}else{
    echo "$dosya_adi isimli Dosya Oluşturulamadı";
}

Kodlarımızı çalışabilir bi hale getirmiş olduk.Kodlarımızı çalıştırmayı denediğinizde dosya oluşturuduysa;

yeni_dosya.txt isimli Dosya oluşturuldu

oluşturulamadıysa

yeni_dosya.txt isimli Dosya Oluşturulamadı

mesajını alacağız.