Navigate / search

Trim() – Metnin Başında ve Sonundaki Boşlukarı Silme

Şimdiki fonksiyonumuz Trim() fonksiyonudur.Trim() komutu ile neler yapabiliriz dersek.Bir metnin başında ve sonunda oluşan boşlukları silebiliriz.İster sadece başındaki ister sadece sonundaki istersekte tüm bu boşluklardan kurtulabiliriz.Kullanımı kolay ve bazı yerlerde sorunlara çözüm olabilecek bir fonksiyondur.

Trim() Fonksiyonu’nun kullanımı:

trim($degisken)

Şimdide Trim() fonksiyonu ile bir örnek yapalım.Bir metin yazalım ve sağında solunda boşluklar olsun.İlk önce normal olarak ekrana yazdıralım ve Sonra trim() komutu ile bu boşluklar olmadan ekrana yazdıralım.

1
2
3
$metin="  Php'yi Şafak Bilişim ile Öğreniyorum  ";
echo $metin;      // "  Php'yi Şafak Bilişim ile Öğreniyorum  "
echo trim($metin);  // "Php'yi Şafak Bilişim ile Öğreniyorum"

Görüldüğü üzere trim komutu ile sağındaki ve solunda boşlukları sildik.Konuya ilk başlarken ister sağındaki ister solundaki istersekte her iki taraftaki boşlukları temizleyebileceğimizi söylemiştik.Yaptığımız örnekte her iki tarafıda temizledi.Şimdi sağ ve sol ayrımına gelelim.İngilizcede sağ ve sol kelimelerinin karşılığı Right Left’tir.Trim() Fonksiyonunu kullanırken trim kelimesinin başına “L” harfini koyarsak sol (LEFT) taraftaki boşlukları siler, eğer “R” koyarsak sağ (RIGHT) taraftaki boşlukları siler.
Örnek;

ltrim($degisken);
rtrim($degisken);