Navigate / search

isset() ve unset() Fonksiyonları

Php de bir değişken tanımlayabiliriz ve bu değişkene hemen bir değer vermemize gerek yoktur.Ana tanımladığımız değişken veri türüne göre bellekte yer kaplar ve değişkenlerin kaldırılması gerekebilir.Şimdi ele alacağımız fonksiyonlar bir değişkenin var olmadığını sorgulamak ve değişkeni bellekten kaldırmakta kullanılır.

isset() Fonksiyonu
Bu fonksiyon değişkenin var olup olmadığını sorgular ve cevap olarak True/False yanıtını gönderir.Değişken tanımlanmış ise göndereceği cevap True değişken tanımlanmamış ise döndüreceği cevap False olur.

1
echo "isset($degiskenimiz)";

Değişkenimiz henüz tanımlanmadığı için dönecek cevap False olacaktır

False

Isset fonksiyonumuzun hemen bir üst satırında bir değişken tanımlayıp tekrar fonksiyonumuzu kullanalım

1
2
$degiskenimiz="icerik";
echo "isset($degiskenimiz)";
True

Php nin döndüreceği cevap True olacaktır çünkü bir değişken tanımladık.

Unset() Fonksiyonu
Bu fonksiyonumuzda tanımlanmış bir değişkeni silmeye yarar.Bu fonksiyonu kullandığımız satırdan sonra değişkenimizi programımızın geri kalanında kullanamayız.Dilerseniz değişkenimizin silinip silinmediğini isset() fonksiyonuyla tekrar sorgulayabilirsiniz.
Not:unset() değişkenimizin içeriğini değil değişken ismiyle birlikte programdan tamamen kaldırır

1
2
3
$degiskenimiz="icerik";
unset($degiskenimiz)";
echo "$degiskenimiz";

kodlarımızı bu şekilde yazdıktan sonra ekrana cevap olacak hiç birşey döndürmeyecektir Php.Çünkü unset() fonksiyonuyla değişkenimizi sildik.Eğer unset() kullandığımız satırı silersek cevap olarak “icerik” kelimesi dönecektir.