Navigate / search

PHP Do While Döngüsü

Do While Döngüsü ve Kullanımı.
Bir Önceki dersimizde anlattığım While döngüsüne benzer yapıdadır.While döngüsü ilk önce şartı sınar ve şart geçerliyse döngüyü döndürmeye başlar. Fakat Do..While döngüsünde, döngü içine yazdığımız komutlar ilk önce bir kere çalıştırılır.Döngü içindeki komutlar bittikten sonra döngü lartı sorgulanır ve şart geçerliyse döngü dönmeye devam eder.Yani döngü içindeki kodlar mutlaka bir kere çalıştırılır.

Do..While Kullanımı

do {
	Döngü içindeki kodlarımız
	}
	while (koşulumuz);

While döngüsünde olduğu gibi bu döngüde de sonsuz döngüye düşmemeye özen göstermeniz gerekmektedir.
Do..While Örneği

1
2
3
4
5
6
7
8
$sayac = 1;
	do {
	   print ("<font size= $sayac >");
	   print ("<b><p>Php İle Do..While!</b></p>");
	   print ("</font>");
	   $sayac ++;
	}
	while ( $sayac <= 7 ) ;

PHP While Döngüsü

While döngüsü belirlediğimiz değişkenin istediğimiz değere gelince kadar {} işaretleri arasında yazdığımız komutları işlemeye devam eder.Yani belirlediğimiz şart gerçekleşene kadar komutlarımız işlenmeye devam edecektir.Yanlız while döngüsünde dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta vardır.{} işaretleri arasına yazdığımız komutlar içinde değişkenimizi arttıracak, azaltacak yada değiştirecek komutlar kullanmamız gerekmektedir.Şayet kullanmaz isek while döngüsünde belirttiğimiz şart hiç gerçekleşmeyecek ve programımız kısır döngüye girerek program akışı duracak ve hatta browserımızı kitleyecektir.

While Komutu Kullanımı

while (koşulumuz) {
	       Koşul doğru ise işleve girecek komutlar
	   }

Şimdide While Komutu Örneği Görelim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php
	$sayac = 1;
	while ( $sayac <= 5 ) {
	   print ("<font size= $sayac >");
	   print ("<b><p>Döngülerle PHP</b></p>");
	   print ("</font>");
	   $sayac ++;
	}
?>

Döngümüz için bir $sayac değişkeni belirledik ve “1″ değerini verdik.While döngüsünde sayac değişkenimiz 5′ten küçük yada 5′e eşit olana kadar döngümüzü sürdür dedik.Bunu while ( $sayac <= 5 ) komutuyla programımıza söyledik.Daha sonra döngü içine komutlarımızı yazdık ve sonunda $sayac ++ komutuyla değişkenimizi her döngü de bir arttırmasını söyledik.Ve böylece belirlediğimiz şarta kadar döngünün dönmesini sağladık.

PHP’de Program Denetimi

Yazılan programda programın işleyişi bazı kriterlere göre yön değiştirtirmekte veya olduğu gibi devam etmektedir.Web programlamada da durum böyledir.Kullanıcının belirlediği kriterler yada programın seçtiği işlevler yöünde program akar.Kimi zaman program kendi işleyiçi yön verir yada durdurur kimi zman ise kullanıcı bu işlemleri yapabilir.

Örneğin bir siteye giren misafir kullanıcı hoşgeldiniz yazısıysa karşılaşmaz yada hoşgeldiniz misafir diye bir yazı görür.Fakat kullanıcı giriş yaparsa bu mesaj giriş yapan kullanıcıya yönelik olur ve Hoşgeldiniz Şafak yazar.Bunu yapabilen kodlar program denetimine girer.Giren kullanıcının bilgilerini sorguya sokar ve sorgunun cevabını denetler.Denetim sonucuna göre program işleyişi değişir.

Program denetiminde if, switch sorguları for, foreach, while döngülerini işleyeceğiz